Standardy kursu PADI Divemaster

1 - Ogólne


Wymagania wstępne

Wymagania sprzętowe

Materiały szkoleniowe

Certyfikacja

Uprawnienia2 - Teoria

Nauka teorii na kursie Divemastera składa się z:

  • Wykładów i omówieni Sprawdzianów Wiedzy
  • Egzaminu
  • Stworzenia planu akcji ratunkowej

Wykłady

Egzamin

Plan akcji ratunkowej3 - Ćwiczenia pływackie

Kandydaci muszą zaliczyć pięć ćwiczeń pływackich:

  1. 400 metrów wpław
  2. utrzymywanie się na powierzchni przez 15 minut
  3. 800 metrów w ABC
  4. 100 metrów holowania nurka
  5. wymiana sprzętu

Kandydaci muszą zdobyć w sumie minimum 15 punktów. Nie ma minimalnej liczby punktów na zaliczenie poszczególnych ćwiczeń.

Zobacz porady do zaliczenia ćwiczeń pływackich.

Ćwiczenie 1: 400 metrów wpław

Ćwiczenie 2: Utrzymywanie się na powierzchni przez 15 minut

Ćwiczenie 3: 800 metrów wpław w ABC

Ćwiczenie 4: Holowanie nurka przez 100 metrów

Ćwiczenie 5: Wymiana sprzętu4 - Umiejętności ratownicze


Zareagować na niereagującego, nieoddychającego nurka, z uwzględnieniem poniższych kroków5 - Demonstracje umiejętności nurkowych

Norma zaliczeniowa (cel):

Zobacz porady do zaliczenia demonstracji ćwiczeń nurkowych

KryteriaPunkty
Ćwiczenie wykonane poprawnie, powoli, poszczególne ruchy wyraźnie zaakcentowane - sprawiało wrażenie łatwego.5
Ćwiczenie wykonane poprawnie i na tyle wolno, aby wystarczająco pokazać poszczególne elementy umiejętności.4
Ćwiczenie wykonane poprawnie, ale zbyt szybko, aby wystarczająco pokazać poszczególne elementy umiejętności.3
Ćwiczenie wykonane ze znacznymi trudnościami lub błędami.2
Kandydat nie był w stanie wykonać ćwiczenia.1

 

Lista umiejętności do zademonstrowania:6 - Zadania na wodach otwartych (wszystkie zadania na wodach otwartych)


Zadanie 1 – przygotowanie miejsca nurkowego i zarządzanie

Zadanie 2 – mapowanie

Zadanie 3 – omówienie / briefing

Zadanie 4 – scenariusz poszukiwanie i wydobywanie

Zadanie 5 – scenariusz nurkowanie głębokie7 - Warsztaty z prowadzenia programów przez Divemastera

W ramach warsztatów w roli kursantów występują inni Kandydaci na Divemastera / ewentualnie kadra.

 

Warsztat 1: Scuba Review na wodach basenopodobnych

Warsztaty 2: Nadzór nad kursem Skin Diver i Snorkeling na wodach basenopodobnych lub otwartych

Warsztaty 3: Program Discover Scuba Diving (DSD) na wodach basenopodobnych

Warsztaty 4: Program Discover Scuba Diving (DSD) – dodatkowe nurkowanie na wodach otwartych

Warsztaty 5: Discover Local Diving na wodach otwartych8 - Praktyka Divemastera

Podczas Praktyk kandydaci na Divemastera powinni pracować z rzeczywistymi kursantami, ale można użyć także symulacji.

Jeżeli Praktyki 1-3 przeprowadzane są bez rzeczywistych kursantów, w każdej z nich muszą brać udział przynajmniej cztery osoby do odgrywania ról. Mogą to być pozostali Kandydaci na Divemastera, osoby z kadry lub certyfikowani nurkowie.

Kandydaci powinni otrzymać minimum ocenę 3 za każdą praktykę.

KryteriaPunkty
Wykonał zadanie samodzielnie i bez błędów. Przewidywał potrzeby instruktora i uczestników.5
Wykonał zadanie bez błędów i bez znacznej pomocy ze strony Instruktora lub kadry.4
Wykonał zadanie wystarczająco, z kilkoma nieznacznymi błędami. Udział Instruktora w korygowaniu błędów ograniczał się do krótkich przypomnień lub sugestii.3
Wykazał się podstawowym zrozumieniem zadań niezbędnych do osiągnięcia celu. Popełnił znaczące błędy lub przeoczył istotne kwestie. Udział Instruktora w korygowaniu błędów był niezbędny do wykonania zadania.2
Popełnił wiele mniejszych błędów lub zasadnicze błędy i przeoczył istotne kwestie, starając się osiągnąć cel bądź nie osiągnął celu.1

Praktyka 1 – kursanci OWD na wodach basenopodobnych

Praktyka 2 – kursanci OWD na wodach otwartych

Praktyka 3 – kursanci kontynuujący edukację na wodach otwartych

Praktyka 4 – certyfikowani nurkowie na wodach otwartych9 - Profesjonalizm

Każdy z Kandydatów przed zakończeniem części praktycznej musi otrzymać ocenę minimum 3 z każdej z kategorii oceny profesjonalizmu.

KryteriaPunkty
Doskonale5
Powyżej przeciętnej4
Dostatecznie3
Poniżej przeciętnej2
Niedostatecznie1

 

Kategorie oceny profesjonalizmu: